Radio Maryja
Radio Maryja
Komunikat dyrektora Radio Ma Ryja o. Tadeusza Rydzyka dotyczący ataków na Radio Ma Ryja
[wracam do głównej]
 

TVN - NOWE ZMASOWANE ATAKI NA OJCA DYREKTORA
I RADIO MARYJA!KOMUNIKAT
Zespołu Wspierania Radia Maryja
w służbie
Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu

Mogliśmy spodziewać się ataku Telewizji TVN na Ojca Dyrektora Radia Maryja. Od dawna już wokół siedziby rozgłośni w Toruniu i innych dzieł wyrosłych w jej klimacie krążyły węszące wokoło ekipy TVN, których celem było zrealizowanie zapisanego wcześniej przez ich mocodawców scenariusza manipulacji. Jedną kartkę tego scenariusza poznaliśmy w czerwcu br. Dopiero projekcja filmu w dniu 2 października 2005 r. ukazała w całym świetle arsenał środków manipulacji użytych przez autorów filmu.
Nie wystarczy tu wyrażenie naszego oburzenia, że jeszcze w Polsce są ośrodki powielające metody służb specjalnych stosowane w PRL wobec osób prawych w celu podważenia ich osobistego i pasterskiego autorytetu. Pamiętamy jeszcze dobrze filmy z podobnie preparowanymi atakami na ks. Jerzego Popiełuszkę, umęczonego kapelana "Solidarności" a dziś sługę Bożego. Film emitowany przez Telewizję TVN przypomniał nam tamten czas i tamte metody.
Cały sztab ludzi pracował zapewne nad tym, by wyprodukowany obraz i dorobiony do niego dźwięk przebiły się w świadomości odbiorców. Żadna manipulacja nie obroni się jednak przed prawdą. Wystarczy przecież porównać te "odgrzewane" kolejny już raz "odkrycia" o prokuratorskich dochodzeniach z rzeczywistością słyszaną i widzianą w Radio Maryja, w Telewizji Trwam i na wielu spotkaniach słuchaczy tej rozgłośni zwanych powszechnie Rodziną Radia Maryja, aby zobaczyć wszystkie manipulacje zastosowane w filmie. Jeśli tylko cząstka z tych "sensacyjnych odkryć" ludzi z TVN byłaby prawdziwa, to rozpatrywałyby ją nie ekipy filmowe do specjalnych zadań ale zwyczajne sądy.
Nie wystarczy wyrazić oburzenie na postępowanie specjalistów od manipulacji pracujących w Telewizji TVN. Nawet nasz najostrzej wyrażony protest tu nie wystarczy. Sposób postępowania wobec manipulatorów pokazali nam ludzie prawi napastowani przez tropicieli z TVN. To właśnie brak zgody na rozmowę z przedstawicielami niewiarygodnej firmy powinien być naszą odpowiedzią. Dziwili się pracownicy TVN, że nikt z prawych ludzi nie chciał z nimi rozmawiać. To była przecież jednoznaczna ocena wiarygodności firmy i osób ją reprezentujących, ocena ich dotychczasowej "profesjonalności" w dziennikarskim zawodzie. Tak trzeba nam trzymać dalej!
Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi wyrażamy wdzięczność za Jego heroiczne oddanie Panu Bogu, Kościołowi, Polsce i Polakom.


W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Kraków, 3 października 2005 r.

===================================================================

Toruń, dn. 03.10.2005 r.

Poseł na Sejm RP
Anna Elżbieta Sobecka

Oświadczenie

Pragnę wyrazić swój stanowczy protest, w związku z emisją w Telewizji TVN w programie UWAGA w dniu 2 października reportażu szkalującego osobę Dyrektora Radia Maryja Ojca Tadeusza Rydzyka. Reportaż ten nosi wszelkie znamiona manipulacji i nierzetelności dziennikarskiej. Zdziwienie budzi fakt, że z góry założoną tezę reporteży TVN-u uwiarygadniają emitując wypowiedzi osób anonimowych bez pokazywania twarzy i ze zniekształconym głosem. Celem tego reportażu było odwrócenie uwagi opinii publicznej od rzeczy istotnych jakimi są wybory prezydenckie, kiedy decydują się istotne sprawy m. in. takie jak, czy Polska będzie krajem bardziej solidnym, czy też zostanie na Narodzie Polskim dokonany liberalny eksperyment. Sposób zbierania informacji do wyemitowanego reportażu przedstawiła już wcześniej Telewizja TRWAM. Scenariusz, który udało się zarejestrować reporterom TV TRWAM poraża i przywołuje na pamięć najczarniejsze karty PRL-u, kiedy to nie dążenie do prawdy było celem, lecz przygotowanie materiału na zlecenie bez oglądania się na elementarną rzetelność dziennikarską, prawdę i obiektywizm. W materiale tym nie było żadnego dowodu na potwierdzenie tez wysuwanych przez reporterów, a sposób zbierania informacji, zdjęcia kręcone z ukrytej kamery odsłaniają intencje jakimi kierowali się twórcy tegoż reportażu. Mogliśmy zobaczyć to, co jest już standardem w pracy TVN-u: zdania wyrwane z kontekstu, pomówienia nie oparte na faktach, swoisty dobór rozmówców, których zadaniem jest potwiertdzić z góry wysuniętą tezę. Warto, aby społeczeństwo polskie dowiedziało się na czyje zlecenie TVN produkuje takie reportaże, gdyż sądząc po tym, jak duże środki zaangażowano w powstanie tego materiału zleceniodawcą musiała być osoba, bądź instytucja bardzo majętna. Jeszcze raz stanowczo protestuję, przeciw takiemu sposobowi uprawiania dziennikarstwa.

Z poważaniem
Poseł na Sejm RP


Anna Sobecka

===================================================================

Szanowny Pan Maciej Iłowiecki
Rada Etyki Mediów

Po raz kolejny 2 października 2005 roku w programie Uwaga TVN doszło do znieważenia Ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora katolickiej rozgłośni Radia Maryja cieszącego się uznaniem i szacunkiem milionów słuchaczy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ataki, oszczerstwa, szkalowanie Radia Maryja i Ojca Dyrektora pojawiają się, nieustannie od momentu powstania radia, są systematyczne, coraz bardziej brutalne na wzór czasów stalinowskich szczególnie nasilone jako element walki wyborczej albo w związku z uroczystościami rocznicowymi gromadzącymi tysiące lub setki tysięcy ludzi chcących się modlić i służyć Ojczyźnie. Po powtarzanych obrzydliwych inwektywach, oszczerstwach, paszkwilach i doniesieniach o nie mających miejsca faktach łamania przepisów prawnych, nigdy nie udowodnionych nieprawidłowościach finansowych, bezpodstawnych pomówieniach o antysemityzm tym razem perfidia dziennikarzy TVN sięgnęła poniżej dna dotykając świętej pamięci rodziców tego szanowanego i świętego kapłana co świadczy nie tylko o naruszeniu dóbr osobistych, prawa do życia prywatnego i godności oraz czci dla zmarłych ale jest objawem całkowitego zaniku zasad etycznych, braku wrażliwości oraz naruszeniem kilku artykułów kodeksu karnego. Bardzo bulwersującym jest wykorzystywanie nierównowagi psychicznej krewnego, któremu łatwiej było opiekować się rodzinnym grobem tym bardziej, że kapłan idąc do zakonu pozostaje w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie i wiernym tam gdzie jest posłany, a nie tylko swojej rodzinie. Granie na ludzkich emocjach kosztem ich zaburzeń afektywnych, wrogów rozgłośni i Ojca Dyrektora jest bardzo prymitywnym działaniem, perfidną manipulacją wymagające potępienia. Dlatego zwracamy się do Rady Etyki Mediów o pociągnięcie do odpowiedzialnych za emisje tego programu, agresywnych dziennikarzy dopuszczających się łamania zasad moralnych, podstawowych wartości oraz łamania prawa i kodeksu karnego.

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Dr. n med. Urszula Krupa

===================================================================

Oświadczenie

Warszawa, 3.10.2005r.

Z oburzeniem przyjąłem emisję w dniu 2 października br. przez Telewizję TVN filmu szkalującego Ojca Tadeusza Rydzyka, Dyrektora Radia Maryja. Posługiwanie się metodami operacyjnymi, charakterystycznymi dla PRL-owskich służb specjalnych wydaje jednoznacznie negatywne świadectwo o autorach filmu. Film ten dobitnie wykazuje potrzebę zdecydowanych działań ludzi o prawych sumieniach do pilnego wprowadzenia w Polsce zasad określonych w programie Prawa i Sprawiedliwości dla IV Rzeczpospolitej. Mamy na to szansę podczas nadchodzących wyborów prezydenckich.

Stanisław Kogut
Senator-elekt z okręgu nr13

===================================================================

JE ks. bp Adam Lepa

Peerelowskie nawyki
Przedmiotem ataku oprócz Radia Maryja ma być Radio Plus i Radio Józef. Dysponenci mediów liberalnych dobrze znają zasadę Marshalla McLuhana, z której wynika, że takie działania, jak postponowanie mediów katolickich, ośmieszanie czy próba skompromitowania, bardzo negatywnie wpływają na skuteczność ich misji ewangelizacyjnej. Zarówno w polityce, jak i w mediach najważniejsze jest to, o czym się wcale nie mówi.
Sprawy, które podnosi się w atakach na Radio Maryja, są drugorzędne, a nawet absurdalne - np. zarzut, że prowadzi ono publicystykę polityczną. W kraju o dojrzałej demokracji tego rodzaju zarzuty wywołałyby powszechną wesołość obywateli.
Liberałów z niektórych polskich mediów irytuje najbardziej fakt, że funkcja ewangelizacyjna Radia Maryja jest wysoce skuteczna i obejmuje społeczne postawy słuchaczy. Peerelowskie nawyki i doświadczenia każą im przeciwdziałać takim inicjatywom za wszelką cenę, wszak skuteczna ewangelizacja niweczy ich ateistyczną wizję człowieka i świata.
Należy się obawiać, że wskutek rosnącej stale komercjalizacji mediów powiększą się szeregi dziennikarzy-najemników gotowych do wykonania każdej roboty, nawet tej bardzo brudnej i społecznie szkodliwej. Dotykamy patologii dziennikarstwa, w którym miejsce ambitnej misji zajmuje zdobywana za wszelką cenę kasa.
Na szczęście jest w Polsce wielu dziennikarzy odpowiedzialnych, którzy skutecznie bronią prawdy i dobrze służą Narodowi. Ich rzetelny warsztat, wierność głoszonym ideałom i odwaga cywilna sprawią, że staną się dla innych wyrzutem sumienia, a może i drogowskazem prowadzącym do prawdziwej służby człowiekowi.

JE ks. bp Adam Lepa,
członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
Konferencji Episkopatu Polski


Niech będą pochwaleni Ojcowie Toruńscy i Ich Najświętsza Rozgłośnia!

[drukuj]
[wracam do głównej]
[zamykam]
 
(c) Radio Maryja | 20.08.2003 | tel. +48 56 6552361 | ojciec.bielski@radiomaryja.pl
ul. Żwirki i Wigury 80, 87 - 100 Toruń