Spowiedź Online

Uważnie przeczytaj pytania i szczerze odpowiedz!
Czy przeprowadziłeś rachunek sumienia ?

Czy żałowałeś za grzechy ?


Czy odmówiłeś zadaną poprzednio pokutę?


Pana Boga obraziłem następującymi grzechami:Czy masz się zamiar poprawić?