Radio Maryja


Ojcowie Radia Maryja -W tym dziale chemy przedstawić sylwetki naszych kochanych Ojców, którzy służą w RADIU MARYJA, są to ludzie wielkiej wiary i intelektu, pomagają OJCU DYREKTOROWI TADEUSZOWI RYDZYKOWI w prowadzeniu naszego pięknego dzieła...
Cimoszewicz, matacz żydo-masońsko-esbecko-komunistyczny wycofał się!
Dobrze się stało, to koniec postkomuny! Nasza Partia ma teraz wielką szansę.
Nie zmarnujcie tej szansy i głosujcie, głosujcie na PZPR - Polską Zjednoczoną Partię Radiosłuchaczy !
Jest 14 września Anno Domini 2005. Jutro w mediach pokażą nowe wyniki badań CBOS i jak Bóg chciał,
znajdziemy się znowu na liście. Pojutrze zajmiemy I miejsce - 99% Elektoratu będzie głosowało na nas!

Nadszedł czas działania skutecznego w celu ratunku Polski, przez wybór władzy narodowej, która przygotuje dręczoną Ojczyznę na szczęśliwość Polskiego Narodu tj. Królestwo Matki Bożej Królowej
Polski, które zapewni pracę wszystkim Polakom i uzdrowi życie wszystkich gospodarstw Polskich rolników oraz przywróci Narodowi rozkradziony majątek.


5 Wybranych Tez Głównych PZPR

1. Trzeba pić zioła, bo to nie chemia. Ale jak się je pije na przykład o północy, stojąc na jednej nodze, to już wtedy zaczyna się okultyzm i diabeł.
2. Telewizja i gry komputerowe mogą być przyczyną masturbacji, która będzie później przeszkadzała w tworzeniu więzi rodzinnych. Badania na całym świecie wskazują, że masturbacja jest główną przyczyną rozwodów na całym świecie.
3. Muzyka techno w takim samym, a może nawet większym stopniu co narkotyki, uzależnia. Wywołuje bowiem w organizmie podobne reakcje chemiczne. Prowadzi też do rozwiązłości seksualnej.
4. Miłość do Boga można wyrażać w rozmaity sposób. Na przykład można postanowić sobie: dziś nie nażrę się czekolady jak świnia.
5. Filmy rysunkowe są narzędziem dewastacji psychiki dziecka. Ich bohaterowie są głosicielami satanizmu... na przykład ten kwaczący kaczor Donald... On nie zna litości. Jest okrutny i bezwzględny. Jeśli nawet dochodzi do jakiegoś celu, to po trupach. Jego prawem jest prawo zemsty.

Ekipa archeologów odnalazła 14.09.2005 w Toruniu III Tablicę Przykazań z wyrytym na niej XI Przkazaniem.
Oto treść XI Przykazania:

Czcij PZPR, Radio Maryja, Telewizję Trwam, Ojców Toruńskich, Wielebnego Ojca Tadeusza Rydzyka
i wszystkie Dobre Sprawy przez Ojca stworzone. Nie zapominaj o wielkich, dobrowolnych opłatach
oraz innych wpłatach na święte cele Wielebnego Ojca.

ZŁOTE CYTATY OJCA DYREKTORA:

"Czy to nie jest eutanazja... To jest eksterminacja! Przygotować tak wszystko żeby ludzie biednieli, żeby sami padali. Bo przecież Platforma chce pedalstwa!"

"Mniej dzwońcie, więcej płaćcie - A jak już dzwonicie, to mówcie krótko i na temat. Bez tylu lamentacji! Skracajcie się nawet po modlitwie przez telefon: krótko, imię i miasto, skąd jesteście, a nie głosić elaboratów. Zaoszczędzone na rozmowach pieniądze wpłacajcie na nasze konto!"

"Byłem w Białymstoku i widziałem taki perfidny plakat. Taki wielki... niby był przeciwko AIDS. Pisało na nim: "Wszyscy to robicie, ale róbcie to z głową". Jakież to wstrętne... wszyscy robicie, a przecież ja tego nie robię."

"Ja już nie mogę się na to wychowanie seksualne patrzeć. I popatrzcie, jak ono jest wprowadzane w Polsce. Rękami katolików jest wprowadzane. To jest normalny instruktaż. Dzieci się instruuje, jak robić samogwałt, jak sobie robić dobrze... bez Boga."

"Ostatecznym celem homoseksualizmu jest walka z Kościołem i zniszczenie Kościoła."

"Kochani... należy siać, siać, siać! Trzeba siać, aby urosło. Siać... siać, a jak nie będziecie siać, to... to i tak urośnie."

"A ta prostytucja na drogach? Jakież to wstrętne.I popatrzcie, kto się koło tych narzędzi diabła zatrzymuje. Popatrzcie... góry mięsa z hormonami – bo przecież nie ludzie. Trzeba siać, siać... tak, tak... zwierzęta z hormonami. A potem przychodzą z płaczem do księży."

"Przyjeżdżają tu do Torunia ludzie i mówią: "Jakie to sobie pałace budują księża." A to jest ich dziadostwo - tych ludzi dziadostwo i mały mózg. Zacofanie!"

Tadeusz Rydzyk (ur. 3 maja 1945 w Olkuszu), polski duchowny katolicki, redemptorysta (CSsR), założyciel i dyrektor Radia Maryja.

Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie, następnie teologię biblijną na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 1 lutego 1971 złożył zakonne śluby wieczyste, 20 czerwca t.r. przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako katecheta w Toruniu, Szczecinku i Krakowie, w Krakowie zajmował się także duszpasterstwem akademickim. W 1986 wyjechał na pięć lat do pracy zakonnej do Niemiec.

Po powrocie do Polski (1991) założył Radio Maryja; kilka lat później powołał także Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej oraz Telewizję "Trwam", kieruje wszystkimi tymi instytucjami.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Rydzyk


Tadeusz Rydzyk
Premier, Prezes Rady Ministrów

- koordynacja prac Rządu
- walka z reakcyjną lewicą

:: dodatkowo kierownictwo:

- rozgłośnia radiowa Radio Maryja
- stacja telewizyjna TELEWIZJA   TRWAM
- Wyższa Szkoła Kultury Społecznej
   i Medialnej w Toruniu
Roman Giertych
Minister Spraw Wewnętrznych

- policja tajna
- policja śledcza
- policja wiary
- inkwizycja
- stosy oraz młoty na czarownice
- tortury jawne
- tortury tajne
Antoni Macierewicz
Minister do spraw Komisji

- sejmowe komisje śledcze
- religijne komisje śledcze
- uczelniane komisje śledcze
- szkolne komisje śledcze
- przedszkolne komisje śledcze
- zakładowe komisje śledcze
- wszystkie inne komisje śledcze
  (z wyjątkiem wszystkich spec-
   komisji podlegających jurysdykcji
   ministra Giertycha)
Lech Kaczyński
Minister Praworządności

- walka z homoseksualizmem
- walka z aborcją
- walka z innowierstwem
- walka z sekciarstwem
- walka z postkomunizmem
- walka z reakcyjnym
  dyplomactwem i starounitami
- walka z walczącymi inaczej
Jarosław Kaczyński
Minister bez Teki
(specjalne poruczenia)
Jan Król*
Minister Finansów

- bankowość
- giełda
- rezerwy rządowe
- operacje międzynarodowe
- kwesta
- taca niedzielna
- tace pogrzebowe, ślubne i inne
- bony towarowe

* chwilowo incognito
Andrzej Lepper
Minister Mediów i Propagandy

- telewizje: publiczna, prywatne
   (z wyłączeniem Telewizji TRWAM)
- rozgłośne radiowe (wszystkie-
   z wyłączeniem Radio Maryja)
- prasa (wszystkie tytuły)
- wydawnictwa (wszystkie)
- serwery internetowe (wszystkie)
- wiece, zgromadzenia, pochody
- manifestacje, bojówki
Renata Berger
Minister Prawdy i Wstrzęmieźliwości

- IPN
- zwalczanie fałszerzy
   List Wyborczych
- walka z lubiącymi seks,
   jak koń lubi owies
- walka z kurwikami w oczach
- koordynacja programu:
   "Wybiłam się ze wsi"
- program "Dopiero po ślubie"
Henryk Jankowski
Minister Spraw Rasowych

- program "Polska dla Polaków"
- program "Ausländer Raus"
- walka z żydomasonerią
- komisja krwi i oczu
- program "Gaz"

:: dodatkowo kierownictwo:

- program "Maybach - auto dla Ojca"
Madzia Buczek
Minister Duchowego Oświecenia
i Edukacji Narodowej

- słuszna edukacja religijna
- program "Różaniec od żłobka"
- cenzura podręczników szkolnych
- program "Nauczycielki-NIE,
  katechetki-TAK!"
- program "Książki na stos!"
- program "Katechizmy do bloków,
  domków. rezydencji i pod strzechy"
- odzysk szkół świeckich
Hans Kloss - J23
Minister Spraw Zagranicznych

- Konkordat - Concordatum
- walka ze STAROUNITAMI
- program "Zagraniczny Szatan"
- program "Ojcowie do ambasad"
- wdrażanie wiary w krajach złych
  i protestanckich
- program "Unia z Irlandią"
Uprzejmie prosimy o podawanie Waszych kandydatur do składu Naszego Rządu. Kandydatury wraz z proponowaną teką ministerialną oraz argumentacją prosimy przesłać e-mailem na adres: radiomaryja@emigranci.netNiech będą pochwaleni Ojcowie Toruńscy
i Ich Przenajświętsza Rozgłośnia!
   
   

   


   
   

  TYLKO PZPR - NIE MA INNEJ ALTERNATYWY!
    (c) 15.09.2005 | Polska Zjednoczona Partia Radiosłuchaczy, zwana dalej PZPR
  ul. Żwirki i Wigury 80 | 87 - 100 Toruń | tel. +48 56 6552361 | radiomaryja@emigranci.net